Pasowanie klas I

Powiększ obraz

 

Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia.

 

 

Zgodnie z tradycją polskiego szkolnictwa, każdego roku odbywają się uroczystości związane z pasowaniem pierwszoklasistów szkół podstawowych na uczniów. Jest to bardzo ważny etap dla młodego człowieka, który wkracza w nowy świat, już nie tylko zabawy, ale przede wszystkim nauki.

W tym roku, w naszej sucholeskiej szkole podstawowej, uroczystości związane
z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów, odbyły się 14 października 2010r.,

 W tym wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Wójt Grzegorz Wojtera, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Małłek, proboszcz – ks. A.  Niwczyk, radny Gminy Suchy Las R. Tasarz, radna Rady Powiatu Poznańskiego G. Głowacka, kierownik świetlicy  M. Furmanowska, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Gminy Suchy Las V. Pałącarz.

Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, w trakcie której oglądaliśmy występy kółka tanecznego pod kierunkiem Agnieszki Wawelskiej. Następnie m.in. przemówił Wójt Gminy Suchy Las, który dziękował dyrekcji i nauczycielom za trud wkładany w nauczanie, a także złożył życzenia wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po części oficjalnej uczniowie wszystkich klas pierwszych odśpiewały m.in. piosenkę „Witaj szkoło” i przystąpiono do ślubowania. Uroczyste ślubowanie złożone zostało przez przedstawicieli klas pierwszych, a następnie każdy pierwszak został pasowany na ucznia za pomocą „czarodziejskiego ołówka”. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały od starostwa powiatowego odblaskowe kamizelki. Tradycją naszej szkoły jest  przekazanie przez Radę Rodziców drobnego upominku w postaci słodkiego rożka.

Wraz z uroczystością pasowania uczniów została otwarta wystawa prac plastycznych uczniów obecnej klasy IVa wykonanych w czasie warsztatów plastycznych pod kierunkiem malarki Krystyny Czarneckiej – Augustyniak. Prace wykonane akwarelami i pastelami przedstawiają ulubione zwierzęta, martwą naturę oraz karykatury. 

 

                                                                                                                      Anna Budna