Pasowanie na Ucznia

14 października br. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. przeżywali swoje prawdziwe święto – pasowanie na ucznia. Uroczystość odbyła się w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu, gdzie w rytm marsza wychowawcy wprowadzili najważniejszych gości czyli pierwszaków. Na uroczystość przybyli następujący goście: Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Pągowska, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz, Radni Gminy Suchy Las – Ryszard Tasarz i Krzysztof Pilas, Dyrektor Przedszkola „Leśne ludki” Agnieszka Michalak, Kierownik Obiektów Sportowych Leszek Rewers, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie, nauczyciele oraz rodzice pierwszoklasistów. Przybyłych gości i uczniów przywitali uczniowie klasy 4g Julia Brzostowska i Igor Glajcher. Następnie kilka ciepłych słów skierowali do pierwszoklasistów: Beata Radomska, Grzegorz Wojtera, Anna Ankiewicz i Joanna Pągowska. W dalszej części uroczystości zaprezentowali się pierwszoklasiści. Klasy zaprezentowały krótki program artystyczny pokazując , czego nauczyły się w pierwszych miesiącach nauki. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów, za pomocą „czarodziejskiego ołówka”, a tym samym przyjęci do grona szkolnej społeczności. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz legitymacji szkolnych. Na zakończenie Anna Ankiewicz wręczyła pierwszoklasistom słodkie upominki, a reprezentanci Rady Rodziców – pamiątki. Zaprzysiężonym pierwszoklasistom życzymy wiele sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu świata. Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów przygotowali wychowawcy klas pierwszych.