„Pasowanie na Ucznia”

14 pązdziernika 2009 r.  w Dniu Edukacji Narodowej – w  Hali Sportowo-Widowiskowej odbyła się uroczystość „Pasowania Uczniów Klas Pierwszych”.