Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia.

14 października to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w Hali Sportowo-Widowiskowej w Suchym Lesie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych naszej szkoły.

Punktualnie o godzinie 9 uczniowie z klasy trzeciej powitali przybyłych gości m.in.: Panią Dyrektor Beatę Radomską, wójta gminy Pana Grzegorza Wojterę, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie gorąco powitali bohaterów uroczystości – uczniów klas pierwszych, którzy zaprezentowali program artystyczny wspierani przez swoich wychowawców. Dzieci nie dały się zastraszyć Duszkom! Pięknie śpiewały piosenki, odgadywały zagadki i tym samym udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

„ Chcę być dobrym Polakiem.

Chcę dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Chcę być dobrym kolegą.

Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Chcę wyrosnąć na dobrego i mądrego człowieka.

Ślubujemy!”

Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor „wielkim ołówkiem” – było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i słodkie upominki od Rady Rodziców. Dzieci otrzymały też słodkości ufundowane przez radną powiatu poznańskiego Grażynę Głowacką.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Katarzyna Błażejczyk