Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

14 października w hali sportowo – widowiskowej odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Ze względu na dużą ilość dzieci uroczystość została zorganizowana  w dwóch etapach. W tym dniu nie zabrakło takich gości jak: Wójta Gminy Suchy Las  Grzegorza Wojtery, Radnej Powiatu Poznańskiego Grażyny Głowackiej, Przewodniczącej Zarządu Osiedla Suchy Las- Wschód Anny Ankiewicz,

Przewodniczącego Zarządu Osiedla Suchy Las Michała Dziedzica, Radnego Gminy Suchy Las Ryszarda Tasarza, dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców pierwszoklasistów.  Przybyłych gości i uczniów przywitały uczennice z klasy 4d Maja Kędzia i Wiktoria Chojnacka. Następnie kilka ciepłych słów skierowali do pierwszoklasistów : dyrektor Beata Radomska, wójt  Grzegorz Wojtera oraz Grażyna Głowacka. Anna Ankiewicz przekazała na ręce dyrekcji bon na wsparcie obchodów 60 –lecia budynku szkoły i 50 – lecia nadania szkole imienia Wojciecha Bogusławskiego. W dalszej części uroczystości zaprezentowali się pierwszoklasiści. Każda z klas pierwszych zaprezentowała krótki program artystyczny pokazując, czego nauczyli się w pierwszych miesiącach nauki. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów, a tym samym przyjęci do grona szkolnej społeczności. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych.