Pierwszoklasiści pasowani na Ucznia

13 października br. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie przeżywali swoje prawdziwe święto – pasowanie na ucznia. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, gdzie w rytm muzyki wychowawcy wprowadzili bohaterów uroczystości, czyli pierwszaków. Na uroczystość przybyli m.in. goście: Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, radne Powiatu Poznańskiego Grażyna Głowacka oraz Ewa Kuleczka-Drausowska, radny Gminy Suchy Las Ryszard Tasarz, przedstawiciel Referatu Oświaty i Sportu Anna Helfojer, nauczyciele oraz rodzice pierwszoklasistów. Przybyłych gości i uczniów przywitali uczniowie z klasy siódmej, a następnie kilka ciepłych słów skierowali do pierwszoklasistów dyrektor Beata Radomska oraz wójt Grzegorz Wojtera. W dalszej części uroczystości prezentowali się pierwszoklasiści. Każda klasa zaprezentowała krótki program artystyczny pokazując, czego nauczyły się w pierwszych miesiącach nauki. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie i za pomocą „czarodziejskiego ołówka” zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów, a tym samym przyjęci do grona szkolnej społeczności. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie legitymacji szkolnych, koszulek z logo szkoły przygotowanych przez Radę Rodziców oraz słodkości od Pani Grażyny Głowackiej. Zaprzysiężonym pierwszoklasistom życzymy wiele sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu świata.

IMGP9039