Plan zajęć w drugim semestrze 2014/15

W dziale „Organizacja pracy szkoły” można już znaleźć nowy plan zajęć obowiązujący w drugim semestrze 2014/15.