Płatności za herbatę

W roku 2018 opłata za herbatę wynosi 15 zł za semestr. Wpłat dokonuje skarbnik klasowy na konto:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie

80 9043 1054 3054 0021 4827 0002

tytuł wpłaty:

imię i nazwisko osoby wpłacającej, II semestr herbata, klasa, ilość uczniów