Pod Narodowym Sztandarem – Warszawa ‚ 44

Data 1.sierpnia 1944 r. zawsze Polaków intrygowała. Była i jest ona bezapelacyjnie związana z rozpoczęciem Powstania Warszawskiego. Ten wybuch wolności odcisnął w naszej świadomości różne emocje i skojarzenia, powielane stereotypy, błyskotliwe wnioski.

Czy było warto? Dlaczego się nie udało? Kto ponosi odpowiedzialność?

Z próbą odpowiedzi na te, jakże trudne pytania, zmierzyli się uczniowie Sucholeskiej Jedynki – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, którzy w ramach edukacji historycznej i podjętych całorocznych, projektowych zobowiązań, uczestniczyli w Żywej Lekcji Historii, zrealizowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej RODEM Z POLSKI.

Szerokie tło historyczne Powstania w Warszawie, sięgające swymi korzeniami do wiecznie obecnego w sercach Polaków umiłowania wolności, walki o Polskę w czasach pierwszego światowego konfliktu; ratowanie niepodległości, młodego przecież państwa, w bitwie o Warszawę i obronę Lwowa; heroiczną postawę Polaków podczas wrześniowych zmagań w walce z dwoma agresorami: Niemcami i Związkiem Radzieckim, aż po niezwykle dramatyczną, ale – w świadomości żyjących jeszcze Świadków i Uczestników powstańczych walk – jedyną możliwą decyzję: walki do końca, do zwycięstwa, pozwoliło uczniom naszej szkoły zdobyć wiedzę, by – spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie o genezę Powstania.

Uczniowie naszej szkoły poznali detale powstańczego życia: elementy uzbrojenia, umundurowania, oznaczania ,,swoich”, szpitala powstańczego, powstańczej poczty, ewakuacji kanałami. Możliwość ,,wejścia w rolę”: powstańca, a nawet członków grupy powstańczej, jak również sanitariuszek, próbujących w ekstremalnych warunkach nieść pomoć medyczną, stała się dodatkową formą aktywności historycznej i pozwoliła poczuć dramat i atmosferę powstańczej codzienności, dalekiej od pierwotnych marzeń.

Opowieść o losach ogarniętego powstaniem miasta, opowiedziana żywym, przystępnym językiem, stała się dla naszych uczniów lekcją nie tylko historii, ale również patriotyzmu, heroicznego umiłowania Ojczyzny, za przeprowadzenie której – członkom Grupy Rekonstrukcji Historycznej, wdzięczni jesteśmy ogromnie.

 

Ewa Groszewska
nauczyciel historii
współorganizator Żywej Lekcji Historii