Podsumowanie akcji klasy 6E „Kartka od serca”

Szanowni Państwo,

Z całego serca dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przyłączyli się do naszej świątecznej „kartkowej” akcji – za dobrą wolę, pozytywne nastawienie, poświęcony czas i nieograniczoną kreatywność. Dziesiątki wspaniałych, oryginalnych, wykonanych różnorodnymi technikami kartek z bożonarodzeniowymi życzeniami w języku angielskim trafią do tybetańskich wychowanków ośrodka szkolno-wychowawczego w Dolanji w Indiach. Mamy nadzieję, że serdeczne słowa w pięknej oprawie plastycznej sprawią dzieciom radość i przyjemność, bo właśnie taki cel przyświecał naszej akcji.

Jesteśmy też wdzięczni nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w akcję, za wszelką pomoc i motywację.

Uczniowie klasy 6e z wychowawcą