Podsumowanie akcji Polskiego Czerwonego Krzyża „Gorączka Złota”

W maju nastąpiło podsumowanie akcji Polskiego Czerwonego Krzyża „Gorączka Złota” mającej na celu pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Od marca uczniowie naszej szkoły prowadzili zbiórkę złotych groszy, a podsumowanie działań nastąpiło pod koniec maja. Największym zbieraczem złota okazała się klasa 1f, która zebrała 14,456 kg monet . Drugie miejsce zajęła klasa 1a – 10,351 kg, a trzecie miejsce zdobyła klasa 1d – 8,093 kg złotych monet. Łącznie szkoła zebrała 77,458 kg, które przekazano Zarządowi Polskiego Czerwonego Krzyż w Poznaniu.

Kamila Rybarczyk