Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie:
Przewodnicząca: Wiktoria Soroczyńska kl. 7d
Z-ca Przewodniczącej: Katarzyna Styzińska kl. 6c
Skarbnik 1: Martyna Piłat kl. 7e
Skarbnik 2: Mateusz Czapczyk kl. 7a
Sekretarz 1: Wiktoria Myślińska kl. 7e
Sekretarz 2: Faustyna Kardasz kl. 7a

To co udało się zrealizować w I semestrze (wrzesień, październik, listopad, grudzień):
• Przeprowadzenie wyborów do SU,
• ustalenie składu władz Samorządu Uczniowskiego i opracowanie planu pracy,
• gazetki szkolne: listopad- Światowy Dzień Telewizji, grudzień- Sylwester,
• tydzień kolorów,
• quiz historyczny
• festyn charytatywny dla Bogusza: pomoc w organizacji,
• pomoc w zbiórce dla Tymka,
• dyskoteka z okazji halloween,
• wspólne oglądanie filmu,
• konkurs: najładniejsza bombka klasowa,
• parada mikołajków,
• klasowy turniej kolęd i pastorałek,
• udział w projekcie „Młodzież ma głos” zorganizowanym przez Fundacje Nowoczesna Gmina,
• spotkania z reprezentantami klas 4-7,
• utworzenia gablotki US

To co udało się zrealizować w II semestrze (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec):
• dyskoteka walentynkowa,
• poczta walentynkowa,
• finał szkolnego konkursu „Mam Talent”,
• gazetki: luty- walentynki, marzec- Międzynarodowy Dzień Teatru, kwiecień – Międzynarodowy Dzień Tańca, maj- Dzień Mamy,
• happening z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru „ szkoła teatrem, a uczniowie – aktorami”,
• quiz wiedzy o teatrze,
• udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
• spotkania z reprezentantami klas 4-7,
• kontynuacja zaangażowania w projekt „Młodzież ma głos”,
• pomoc i uczestnictwo w akcji organizowanej przez pedagoga szkolnego- „Szczęśliwy start” dla przedszkolaków
• udział przedstawicieli SU w projekcie „ Młodzi przy głosie- nasze sprawy w naszych rękach” w Zdunach

Przez cały rok:
• systematyczne organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,
• współdziałanie z gospodarzami klas,
• prowadzenie gazetki ściennej SU,
• systematycznie dostarczanie zdjęć oraz artykułów informacyjnych o działaniach SU, imprezach, przedsięwzięciach do administratora strony internetowej szkoły

Wnioski do dalszej pracy:
• starać się zachęcić do działalności SU jeszcze większą ilość społeczności szkolnej,
• rozbudzić w młodzieży ich kreatywność- zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami,
• wzmocnić samodzielność, samodyscyplinę i odpowiedzialność młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.