Podziękowania

Serdeczne podziękowanie dla członka Koła Unii Wielkopolan w Suchym Lesie
p. Jarosławowi Szlachtowskiemu za pomysł i kontakt z p. Mirosławem Hermaszewskim.

Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu spotkania p. Tomkowi, p. Ryszardowi, p. Małgosi i  p. Dance.