Podziękowanie

Klasa 5B dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną dla Martynki Filipiak. Wspólnie udało nam się zebrać kwotę 1.639,4 zł. Do naszej akcji przyłączyła się również klasa 2B pod opieką wychowawcy Marzanny Szymczak i przekazała 150 zł. W piątek 14 marca gościliśmy na naradzie tatę i ciocię Martynki w obecności Pani Dyrektor Beaty Radomskiej. Rodzina ze wzruszeniem przyjęła nasz dar serca i plakaty dla Martynki. Były cukierki i kartki z podziękowaniami dla naszej szkoły i uczniów klasy 5B. Kwota zasiliła konto Popsute serduszko Martynki na stronie Fundacji siepomaga.pl – Razem wielką mamy moc!

Klasa 5 B i wychowawca Beata Wrzeszcz