Półkolonia

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe.

Półkolonia tematyczna

Piłka ręczna

13.02 – 26.02.2012

Opracował:

Maciej Olejniczak

Organizator:

Organizatorem wypoczynku jest SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE FIGHTER, ul. Szkolna 15, 61-002 Suchy Las

Termin:

Planowane jest przeprowadzenie dwóch pięciodniowych turnusów w terminach:

13.02.2012 – 17.02.2012

20.02.2012 – 24.02.2012

Miejsce:

Zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie ul. Szkolna 15 oraz na lodowisku krytym IGLOPARK i pływalni OKTOPUS w Suchym Lesie.

Cele półkolonii

Promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci

Zapewnienie atrakcyjnych i bezpiecznych form wypoczynku w środowisku zamieszkania

Zapoznanie z piłką ręczną i nauka podstawowych elementów techniki gry.

Wzbudzenie wśród uczestników zainteresowania grą w piłkę ręczną w celu stworzenia grup szkoleniowych funkcjonujących po zakończeniu ferii zimowych.

Uczestnicy

Oferta jest skierowana do dzieci z klas III – VI szkoły podstawowej.

Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach:

Dzieci z klas III – VI

Dzieci z klas V – VI

Zajęcia skierowane są głównie do chłopców.

Kadra

Opieką nad dziećmi i realizacją programu półkolonii zajmą się nauczyciele WF (trenerzy piłki ręcznej) posiadający wszystkie niezbędne uprawnienia.

Ramowy rozkład dnia:

9.45- Zbiórka uczestników w szkole

10.00 – 11.30 – I Tura zajęć programowych

12.00 – 13.30 – II Tura zajęć programowych

14.00 – obiad

14.30 – 14.45 koniec zajęć.

Tematyka zajęć z piłki ręcznej realizowanych w ramach półkolonii:

Podstawowe przepisy gry.

Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki.

Nauka i doskonalenie podania i chwytu piłki.

Nauka i doskonalenie podstawowych rzutów na bramkę.

Gry i zabawy ruchowe jako formy nauczania piłki ręcznej

Gry uproszczone jako sprawdzian nabytych umiejętności.

Graficzny rozkład zajęć

Data 13 i 20.02 14 i 21.02 15 i 22.02 16 i 23.02 17 i 24.02
Grupa I

10 – 11.30

Łyżwy Piłka ręczna Bowling Piłka ręczna Łyżwy
12.00 – 13.30 Piłka ręczna Basen Piłka ręczna Basen Piłka. ręczna
Grupa II

10 – 11.30

Piłka ręczna Basen Piłka ręczna Basen Piłka ręczna
12- 13.30 Łyżwy Piłka ręczna Bowling Piłka ręczna Łyżwy

Koszt uczestnictwa:

Opłata za udział w półkolonii dla uczestnika wynosi 200 pln. Cena obejmuje:

Dwukrotne wyjście na basen

Dwukrotne wyjście na łyżwy

Bowling

Wyżywienie (obiad i napoje dla uczestników)

Ubezpieczenie NNW

Opiekę trenerów