Pomoc Podopiecznym Polskiego Czerwonego  Krzyża

Nasza społeczność szkolna z ulicy Konwaliowej i Szkolnej  wykazała się wielką wrażliwością i aktywnie włączyła się do akcji PCK „Czerwonokrzyska Bożonarodzeniowa Kartka dla Samotnych”.

Poszczególne klasy przygotowały piękne  kartki świąteczne i dekoracyjne stroiki, które zostały przeznaczone dla osób samotnych i starszych.  Wśród klas 1-3 najciekawszy i najbardziej oryginalny stroik wykonała klasa 3a, a wśród klas 4-6 klasa 5b.

Ponadto wzorem lat ubiegłych uczniowie zebrali żywność, którą otrzymali podopieczni PCK, aby godnie przeżyć święta.

Szkolne koło PCK  serdecznie dziękuje  wszystkim, którzy włączyli się w działania na rzecz potrzebujących.20151221_181024