Poświęcenie filii szkoły.

30 października br. w Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie odbyła się niezwykle

ważna i niecodzienna uroczystość  poświęcenia szkoły  i krzyży przez księdza proboszcza Andrzeja Niwczyka.