Praca świetlicy 2 i 3 stycznia 2014

2 i 3 stycznia 2014 r. (dni wolne od zajęć edukacyjnych) świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 6:45 do 17:00.

Uczniowie przyjmowani są do świetlicy tylko do godz. 11:00.