Prace uczniów – wrzesień 2017

Konkurs „Pocztówka z wakacji”

Świetlicowe prace plastyczne