„Prawdziwy skarb”

8 lutego br. do naszej szkoły przyjechał z Krakowa Impresariat Artystyczny Inspiracja z ciekawym i humorystycznym przedstawieniem pt. „Prawdziwy skarb”

skierowanym do najmłodszej widowni. W przedstawieniu zostały poruszone takie problemy jak: przemoc rówieśnicza,  uzależnienia,  odczuwanie i wyrażanie przeżywanych emocji.