Prawo do bezpłatnych biletów okresowych

Prawo do bezpłatnych biletów okresowych uprawniających do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

UWAGA: uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las. To Państwo macie możliwość weryfikacji tych informacji w pierwszej kolejności. Bardzo prosimy o przestrzeganie zapisów tego punktu uchwały oraz o wypełnienie wszystkich pustych miejsc na wniosku.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:

  1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza – WNIOSEK.
  2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń

 

Przypominam harmonogram na podstawie uchwały Rady Gminy:

– nabór wniosków i oświadczeń w sekretariatach Szkół w dniach od 26.02.2018r. do 9.03.2018r.

– 12.03.2018r. zbiór wszystkich kart PEKA do naładowania z placówek oświatowych (Chludowo, Suchy Las oraz Biedrusko) – przez pracownika ZTM.

– do 23.03.2018r. „nabicie” kart PEKA i zwrot do placówek oświatowych. Do tego dnia dzieciaki na terenie Gminy Suchy Las mogą jeździć komunikacją na podstawie ważnej legitymacji szkolnej!!    

 

Damian Torba

Inspektor ds. komunalnych w Referacie Komunalnym Gminy Suchy Las

 

tel. +48 61-8926-503

e-mail: damian.torba@suchylas.pl