PROGRAMY NAUCZANIA 2012/2013

PROGRAMY NAUCZANIA 2010/2011

Kl.0

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

0

Na podstawie programu nauczania sześciolatków

E.Grzeszczyk Kolczyńska

E.Zielińska

G.Grabowska

DKOS -5002-39/03

j.angielski

Religia

Kl.I

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

I

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła na miarę

T. Janicka Panek

H. Małkowska –Zegadło

j.angielski

j.angielski. w nauczaniu zintegrowanym Program nauczania języka angielskiego dla kl.I-III

M. Szpotowicz

M. Szulc – Kurpaska

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

AZ- 1-01/1

Kl.II

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

II A,B,C,D

Razem w szkole

Program edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III

J. Brzózka

K. Izbińska

W. Went

j.angielski

Język angielski w

zintegrowanym nauczaniu .Program nauczania dla kl.I-III

M. Szpotowicz

M. Szulc – Kurpaska

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

AZ – 1-01/1

Kl. III

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

III

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

Marek Sadowiski

DKW 4014-149/99

j. angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym Program

nauczania dla kl. I –III

M. Szpotowicz

Jesteśmy Szulc – Kurpaska

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Ks. J. Szpet

D. Jackowaik

AZ- 1-01/1

JĘZYK POLSKI

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

IV

Miedzy nami. Program nauczania j. polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego

/kl. IV-VI/ szk. podst.

A. Łuczak

A. Murdzek

DKW 4014-37/01

V

Między nami

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

A. Łuczak

A. Murdzek

DKW- 4014-37/01

VI

Słowa jak klucze. II

Program nauczania j. polskiego dla kl. IV-VI

T. Bugajska

M. Gudro

E. Tomińska

DKW-4014-34/99

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

IV

Program Nauczania języka Angielskiego w kl. IV-VI

Melanie Ellis,

Marianna Niesobaska

Anna Rak

DKW 4014/59/99

V

j. w II etap edukacyjny

j. w

DKW 4014/59/99

VI

j. w

j. w

DKW 4014/59/99

HISTORIA

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

IV

Historia i społeczeństwo w kl. IV-VI szk. podst.

„Człowiek i jego cywilizacja”

W. Surdyk –Fertisch

B. Szeweluk – Wyrwa

G. Wojciechowski

DKW 4014-175/99

V

j. w

j. w

j. w

VI

j. w

j. w

j. w

MATEMATYKA

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

IV

M + Matematyka z plusem .Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego kl. IV-VI szkoły podstawowej

Marcin Karpiński Marta Jucewicz

Jacek Lech

DKW 5002-37/08

V

j. w

j. w

j. w

VI

j. w

j. w

j. w

PRZYRODA

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

IV

Przyroda dla

Kl. IV-VI

M. Kłyś

E. Sulejczak

DKW 4014-165/99

V

Przyroda

j. w

DKW 4014-165/99

VI

Przyroda

j. w

DKW 4014-165/99

RELIGIA

Klasa

Tytuł

Autor

Nr.dopuszczenia

IV

Wezwani przez Boga

Konferencja Episkopatu Polski

AZ-2-01/1

20.09.2001

V

Wezwani przez Boga

j.w

j.w

VI

Wezwani przez Boga

Konferencja Episkopatu Polski

Az-2-01/1

20.09.2001

MUZYKA PLASTYKA TECHNIKA

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

IV

Sztuka Plastyka i Muzyka

Pieszo i rowerem

-technika cz.1

Moja muzyka – podr. Kl. IV-VI

K. Turowska

H. Józefowicz

E. Korowajczyk

DKW-4014-48/99

DKW -4014-72/01

DKOS-5002-92/03

V

Sztuka Plastyka i Muzyka

Technika wokół ciebie – technika cz.2

Moja muzyka podręcznik dla kl. IV-VI

j. w

j. w

j. w

DKW 4014-48/99

DKW 4014-72/01

DKOS – 5002-92/03

INFORMATYKA

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

VI

Informatyka 2000

Program nauczania informatyki dla szk. podst. i gimnazjum

J. Białowąs

K. Chmielewska

A. Progowski

DKW – 4014-56/99

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Klasa

Tytuł

Autor

Nr dopuszczenia

IV

Wychowanie fizyczne

Romanowska

DKW 4014-68/99

V

Wychowanie fizyczne

Romanowska

DKW 4014-68/99

VI

Wychowanie fizyczne

Romanowska

DKW 4014-68/99

Dodaj komentarz