Projekt edukacyjny „W świecie niedźwiedzi”

W związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia obchodzonym 25 listopada nauczyciele świetlicy i biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie zrealizowali projekt edukacyjny „W świecie niedźwiedzi”.

Projekt był przeznaczony dla uczniów klas 1-3 i starszych, uczęszczających do świetlicy. Celem projektu było m.in.:
• rozwijanie zainteresowania książką przez wspólne czytanie wartościowych tekstów literackich,
• rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych,
• zapoznanie uczniów z historią powstania pluszowego misia i poszerzenie wiadomości na temat różnych gatunków niedźwiedzi,
• stworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych służących aktywizowaniu uczniów i rozwojowi ich zdolności poznawczych, manualnych i artystycznych oraz
• integracja uczniów i przyzwyczajanie ich do pracy zespołowej.
Przez cały tydzień miś królował niepodzielnie we wszystkich zajęciach literackich, przyrodniczych, plastyczno-technicznych, a także ruchowych.
W ramach Konkursu Pięknego Czytania reprezentanci klas drugich i trzecich mogli pokazać jak dobrze radzą sobie z interpretacją tekstów „Kubuś Puchatek” i „Miś Paddington”. Komisja oceniała płynność czytania, dykcję oraz interpretację wylosowanego tekstu. Z każdego poziomu zostali wyłonieni trzej najlepsi „lektorzy”:
• z klas drugich: Wiktor Radomski kl. 2b, Dawid Romero kl. 2b i Lena Bukowska kl. 2a
• z klas trzecich: Tymon Graczyk kl. 3d, Jan Dawidowski kl. 3b i Dagmara Bratuszewska kl. 3a
Klub Przyjaciół Biblioteki przedstawił prezentację dla uczniów klas pierwszych pt.”Dzień Pluszowego Misia”, w której wyjaśniono w jaki sposób mały niedźwiadek, któremu prezydent Theodore Roosevelt uratował życie podczas polowania, stał się najpopularniejszą zabawką milionów dzieci na całym świecie. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu były pluszowe misie przyniesione tego dnia przez uczniów do szkoły. Pierwszoklasiści przypomnieli sobie znane niedźwiadki z bajek – Kubusia Puchatka, Paddingtona, misia Coralgola i polskiego Misia Uszatka, stworzonego przez Czesława Janczarskiego. Dowiedzieli się, że Miś Uszatek ma nawet swój pomnik w Łodzi.
Klub Przyjaciół Biblioteki zaprezentował fragmenty książki „Przygody misia Paddingtona” z podziałem na role. Były także przebrania i rekwizyty – słowem, mały spektakl teatralny.
Na zajęciach plastyczno-technicznych w świetlicy uczniowie wykonywali bajkowe misie – pacynki, medale z podobizną ulubionego bohatera z bajki, maski misiów oraz lepili figurki z masy solnej. Tworzyli także podobizny niedźwiedzi polarnych, brunatnych i misiów panda z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych – tektury, tekstyliów, cekinów i kamieni ozdobnych. W sali głównej świetlicy stanęła gawra, w której zamieszkała rodzina różnokolorowych miśków. Nie zabrakło oczywiście śpiewanych wspólnie piosenek o niedźwiadkach i zabaw ruchowych np. „Stary niedźwiedź mocno śpi”.
Podsumowaniem projektu była prezentacja multimedialna dla uczniów klas pierwszych nt. niedźwiedzi. Uczniowie poznali różne gatunki niedźwiedzi, środowiska, w których żyją, sposób odżywiania. Zobaczyli różnice w wyglądzie poszczególnych gatunków, a także to, jak łososie „same wpadają” w misiowe łapy. Dowiedziały się, że niektóre gatunki niedźwiedzi są zagrożone wyginięciem m.in. z powodu zmian w ich naturalnym środowisku dokonywanych przez nas – ludzi.
Projekt edukacyjny „W świecie niedźwiedzi” pokazał, że proste połączenie nauki i zabawy oraz wykorzystywanie naturalnej dziecięcej skłonności do działania wystarczy, aby uczniowie chętnie zdobywali nową wiedzę i pogłębiali zainteresowania. Dodatkowym atutem jest pogłębianie więzi przez pracę w grupie – nic tak nie łączy jak wspólne zainteresowania.

Beata Walczak

01-IMGP9314