Projekt klas pierwszych

Na przełomie kwietnia i maja klasy pierwsze realizują zaplanowany projekt Legendy Poznania.

Celem projektu jest w zabawny, wycieczkowy i kulinarny sposób zwrócenie uwagi uczniów na historię naszego regionu oraz kultywowanie tradycji.

Do najbardziej przyjaznych dzieciom zadań należy:

  • Spacer po Rynku i oglądanie koziołków,
  • Opowieści przewodnika miejskiego,
  • Warsztaty piekarnicze w Rogalowym Muzeum,
  • Widok z wieży Zamku Przemysława II,
  • Projektowanie albumów o Poznaniu,
  • Wystawa w szkolnej bibliotece.

Uczniowie chętnie i wielkim zapałem na zajęciach opowiadają legendy przekazywane przez najbliższych oraz tworzą własne księgi czy rysunki. Spacer po poznańskim rynku z rodziną podczas wakacji wyda się teraz bardziej znajomy.