Przedstawienie profilaktyczne.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie 17 marca 2011r. wzięli udział w programie profilaktycznym przeprowadzonym przez osoby przeszkolone w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień, którego temat poświęcony był uzależnieniom i przemocy. Program skierowany jest zarówno dla uczniów, jak i ich opiekunów: nauczycieli i rodziców.

Dzieci i młodzież często nie tolerowani przez środowisko, uciekają w inny świat, stają się agresywni, korzystają z używek. Te i inne zachowania mają na celu zwrócenie na nich uwagi. Dlatego też w trakcie przeprowadzanych warsztatów poruszany był temat szkodliwości używek, uczono asertywności, a także  jak dokonywać właściwych wyborów i zachowywać się w trudnych i konfliktowych sytuacjach. A co najważniejsze przypominano cały czas młodzieży, że to na nich ciąży odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania.

Zajęcia prowadzone były w formie teatralnej, ale odbywały się również prelekcje i dyskusje. Bardzo duże zainteresowanie każdej ze stron wskazuje na to jak bardzo ważne są to problemy w środowisku naszych dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że w trakcie tych warsztatów choć część uczestników znalazła rozwiązanie dla swoich problemów.  Jednocześnie zachęcamy szkoły i inne jednostki do organizowania podobnych warsztatów.

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie dziękuje za  pomoc w zorganizowaniu spotkania  Pani Aleksandrze Rewers-Taterce Kierownikowi Referatu Administracyjno –Gospodarczego Urzędu Gminy w Suchym Lesie.

Anna Budna