Protokoły z zebrań Przedstawicieli Klas

Treść ostatniego protokołu dostępna jest na tablicach Rady Rodziców:

– przy drzwiach wejściowych do szkoły, – na holu w nowym skrzydle.”

Dodaj komentarz