Członkowie Rady Samorządu Szkolnego

Chcielibyśmy przedstawić wszystkim członków Rady Samorządu Szkolnego:

Przewodnicząca: Wiktoria Soroczyńska 
Zastępca: Katarzyna Styzińska
Sekretarze: Wiktoria Myślińska, Faustyna Kardasz 
Skarbnicy: Martyna Piłat, Mateusz Czapczyk
Naszym głównym celem jest współpraca, integracja, praca w grupie. Chcielibyśmy, aby wszyscy uczniowie niezależnie od wieku dogadywali się z sobą nawzajem. Nasz „plan działania” na rok szkolny 2017/18 obejmuje m.in. pomoc innym (rożnego rodzaju akcje charytatywne), rozwój fizyczny ( zawody sportowe), pobudzenie kreatywności uczniów ( gazetki, konkursy), promowanie wolontariatu, współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym ( akcje np. O tematyce prześladowania w internecie). Mam nadzieje, że wraz z Radą Rodziców uda nam się powrócić do konkursu „klasa na medal”. W naszych działaniach na rzecz szkoły przewidujemy rownież inne atrakcje dla społeczności szkolnej. Chcemy umilić wszystkim chodzenie do szkoły, żeby wstawanie rano na lekcje było przyjemnością! Jesteśmy otwarci na propozycje i nie będziemy działać wbrew komuś. Postaramy się sprostać oczekiwaniom. Z tego też powodu co jakiś czas bedą odbywały się spotkania z reprezentantami klas 4-7, by konsultować z nimi swoje plany i wspólnie omawiać nasze działania. 
W imieniu całej rady samorządy szkolnego Szkoły Podstwowej nr. 1 w Suchym Lesie zobowiązujemy się działać na rzeczy szkoły, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i sprostać oczekiwaniom uczniów!
 
Przewodnicząca Samorządu
Wiktoria Soroczyńska