Regulamin konkursu o tytuł „Mistrza przyrody” dla klas drugich i trzecich

Regulamin konkursu o tytuł „Mistrza przyrody”
dla klas drugich i trzecich nauczania początkowego

Rok szkolny 2017/2018

 1. Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.
 2. W konkursie biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich na dwóch poziomach (I poziom – klasy drugie, II poziom – klasy trzecie).
 3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  I etap klasowy, w trakcie którego zostanie wyłoniony „Mistrz przyrody” danej klasy.
  Wychowawcy otrzymają testy konkursowe identyczne dla uczniów danego poziomu.
  ”Mistrzem przyrody” danej klasy zostaje uczeń, który uzyskał największą ilość punktów. W II etapie biorą udział uczniowie – zwycięzcy klas (jeden z każdej klasy) na danym poziomie.
 4. Tematyką konkursu są zagadnienia wynikające z materiału programowego oraz z umiejętności wykorzystania samodzielnie zdobywanej wiedzy przez ucznia do formułowania wniosków.
 5. Wręczenie pucharów i dyplomów – czerwiec 2018 r.
 6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:
  • K Eichler, A. Piec (poziom klas drugich)
  • K. Filipiak, W. Rożek (poziom klas trzecich)