Rozwijanie kompetencji kluczowych przez szkołę – jak uczymy matematyki

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie uczestniczyła w projekcie Rozwijania Kompetencji Kluczowych. W klasach 1-3 projekt dotyczył kompetencji matematycznych. Podsumowaniem tego przedsięwzięcia było przygotowanie filmiku prezentującego ciekawe lekcje matematyki.

Oto krótki opis zajęć:

Klasa 1B pod przewodnictwem Pani Izabelli Kamińskiej: „W klasie pierwszej poznaliśmy wartość pieniądza, dlatego też postanowiliśmy wykorzystać je trochę inaczej niż do zabawy w sklep. Dzieci zostały podzielone na grupy 3 osobowe. Każda z nich otrzymała rożne nominały pieniężne: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł. Na kolorowej chuście Klanzy monety i banknoty zostały one pomieszane. Uczniowie musieli je posegregować, a następnie w swoich grupach ułożyć obraz z wcześniej zebranych pieniędzy. Powstawały różne cuda – począwszy od domów czy drzew, skończywszy na czołgu. Zabawa była bardzo udana. Oprócz utrwalenia wartości pieniądza, dzieci mogły zintegrować się ze sobą jeszcze bardziej.”

Klasa 3c pod przewodnictwem Pani Natalii Sytej: „Podczas codziennych zmagań z matematyką staramy się wykorzystywać to, co mamy pod ręką i to, co nas otacza. Tak też było kiedy poznawaliśmy pojęcia średnicy i promienia oraz uczyliśmy się dokładnie mierzyć ich długości. Najpierw naszym zadaniem było znalezienie na terenie całej szkoły kół, następnie wyszliśmy na boisko szkolne i tam okazało się, że jest ich jeszcze więcej. Na powietrzu mierzyliśmy ich średnice i promienie na dużych elementach, potem coraz mniejszych, aż na końcu mogliśmy wrócić do Sali, by wykorzystać linijki i cyrkle do dalszych pomiarów. Całe zajęcia toczyły się wokół tej figury, nawet zabawy, które w tym dniu zapewniała na chusta KLANZY.”

Klasa 3i pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piec: „Naszym celem było powtórzenie działań w zakresie 100 -dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Postanowiliśmy stworzyć matematyczne kwadraty. Wycięliśmy je z papieru, stworzyliśmy szachownice i podpisaliśmy pola. Kolejnym etapem były ćwiczenia uważności i koncentracji – wpisywanie liczb na czas. Powstał w ten sposób kwadrat, który potem został użyty do działań np. Oblicz różnice pól 4B i 2D, znajdź wszystkie liczby przez które można podzielić pola 7E itp. Dzieci układały również zadania tekstowe. Ćwiczyły w ten sposób nie tylko umiejętności liczenia, ale także kreatywność, wyobraźnie i kompetencji językowe. Stworzony kwadrat służy nam do dziś i daje ogromne pole do działań matematycznych i rozwijania pomysłowości dzieci.”

Izabella Kamińska
Natalia Syta
Agnieszka Piec