„Samochód marzeń 2018” – konkurs plastyczny


Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Toyota Motor Corporation, którego pierwszym etapem jest konkurs krajowy ,,Samochód marzeń 2018″.

Uczestnicy konkursu będą mieli szansę przekonać się, jak ważne są ich marzenia i jak wiele mogą osiągnąć, projektując oryginalny i prototypowy pojazd z pomocą swej nieograniczonej wyobraźni.

Technika pracy:

  • narysowana lub namalowana kredkami, pastelami, mazakami, markerami, akwarelami, farbami,
  • wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła,
  • plastycznie przedstawiająca wizerunek wymarzonego pojazdu, a także oryginalną koncepcję jego funkcji i zastosowania,
  • dopuszczalne są kolaże, wydzieranki i wyklejanki pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki.

 

Każdy uczestnik otrzyma kartę zgłoszeniową, którą należy załączyć do pracy plastycznej

 

Prace dostarczać do Pani Justyny Marciniak

Termin oddania prac 9.02.2018 r.