SKO-program edukacji finansowej

Nasza  szkoła  włączyła się do największego i najstarszego programu edukacji finansowej  SKO.

Opiekunem na poziomie klas 1-3 jest p. Elżbieta Jarusz.

Opiekunem na poziomie klas 4-6 jest p. Monika Kłoczko.