Spotkanie uczniów z Sienkiewiczem

W dniach 9-10 maja w bibliotece szkolnej uczniom klas czwartych, piątych i szóstych przedstawiono prezentację dotyczącą życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Okazją do spotkania było ogłoszenie bieżącego roku, w którym obchodzimy 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci tego wielkiego pisarza  i Polaka, Rokiem Henryka Sienkiewicza.

Prezentacja zawierała fakty biograficzne, począwszy od urodzin w Woli Okrzejskiej, poprzez beztroskie dzieciństwo i przeprowadzkę do Warszawy, gdzie przyszły twórca rozpoczął naukę w gimnazjum, by następnie z pewnymi perypetiami zdać maturę i studiować prawo, medycynę i filologię. Okres warszawski w życiu Sienkiewicza to także czas powstania styczniowego, w którym młody Henryk pragnął wziąć udział.

Przyszłego wielkiego twórcę zawsze cechowała ciekawość świata. Interesował się problemami ludzi z najbliższego otoczenia, ale także tych, żyjących na innych kontynentach i w odległych epokach. Spostrzeżeniami swoimi dzielił się z czytelnikami pracując jako dziennikarz, a następnie tworząc dzieła, które zdobyły uznanie w wielu krajach i za które w 1905 roku uhonorowany został Literacką Nagrodą Nobla.

Komitet Noblowski docenił geniusz epika, który potrafił „wcielić w siebie ducha narodu.” Sienkiewicz dokonał tego przede wszystkim w Trylogii, Krzyżakach i  Rodzinie Połanieckich. Drogę do światowego sukcesu otworzyło mu Quo vadis.  Młodemu czytelnikowi twórczość Sienkiewicza kojarzy się z W pustyni  i w puszczy oraz nowelami, które przez dziesięciolecia stanowiły i nadal stanowią kanon lektur szkolnych.

Właśnie fragment Janka Muzykanta prezentowano w czasie spotkania z uczniami. W jego przygotowaniu udział wzięły uczennice  z Klubu Przyjaciół Biblioteki.

Od śmierci pisarza minęło bez mała sto lat. Ciągle możemy wracać do jego twórczości sięgając po ulubione książki czy oglądając ekranizacje powieści i nowel. W roku jubileuszu szczególnego znaczenia nabierze Quo vadis. Właśnie ta powieść wybrana została do czytania w internetowym głosowaniu. We wrześniu wielkie czytanie zainauguruje para prezydencka.

Anna Budna