Spotkanie z przyrodą – wielką przygodą !!!

Powiększ obraz

Projekt edukacyjny „Szkolnego Koła Ekologicznego”.

Kończy się jesień, minęły pierwsze miesiące nauki szkolnej. Dla uczniów „Szkolnego Koła Ekologicznego” ( Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie), był to okres odkrywczych spotkań       z przyrodą. Badania, obserwacje terenowe, są najlepszym sposobem zdobywania wiedzy przyrodniczej.  Realizację zamierzeń projektu umożliwił nam min. Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie poznali wiele gatunków owadów, wśród nich  chronioną Pachnicę Dębową. Dowiedzieli się jaką rolę odgrywa martwe drewno w lesie i poznali wielkich budowniczych – bobry. Wyjątkowym doświadczeniem była obserwacja środowiska  z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi. Naszym przewodnikiem po świecie przyrody była pani Karolina Prange. W pełni zgadzamy się z wypowiedzią pani Karoliny: „…. W naukach przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej bezpośrednie obserwacje i działania są najważniejszymi metodami poznawczymi. Wymagają pomysłowości, samodzielności i przedsiębiorczości, czyli aktywizacji uczącego się. Wymagają wysiłku, ale to się opłaca!…”.

Opiekun „Szkolnego Koła Ekologicznego” Katarzyna Eichler