Spotkanie ze strażakiem

Przedstawiciel OSP odwiedził uczniów

17 maja b.r. do naszej szkoły został zaproszony przez wychowawczynię  Beatę Pachurę ojciec jednego z uczniów klasy I c pan Patryk Tasarz. Reprezentował on Ochotniczą Straż Pożarną w Suchym Lesie. Opowiedział dzieciom o tym, co robi on i jego koledzy.

Spotkanie dotyczyło dwóch tematów: Poznajemy pracę strażaka oraz Jak zapobiegać pożarom. Zajęcia składały się z pogadanki oraz prezentacji multimedialnej, dzięki którym uczniowie klasy I c  dowiedzieli się m.in., jak chronić się przed zagrożeniami pożarem, jaką odzież ochronną muszą zakładać strażacy do różnych zadań i co robią na co dzień.

Na zakończenie zajęć uczniom zostały wręczone kolorowanki, które miały na celu sprawdzić i utrwalić zdobyte wiadomości.

Nikogo nie trzeba przekonywać o potrzebie tego rodzaju spotkań               i konieczności wyrabiania wśród młodych ludzi odpowiednich nawyków unikania zagrożeń oraz radzenia sobie  w razie niebezpieczeństwa. Ponadto     w czasie takich zajęć uczniowie mogą zobaczyć, jak można bezinteresownie pomagać innym, realizując swoje pasje i mając z tego wiele satysfakcji.

Anna Budna