Sprawdzian Szóstoklasisty

Przypominamy, że 5 kwietnia 2016 r. odbędzie się Sprawdzian Szóstoklasisty. W tym dniu szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Będzie jednak możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Czynna będzie świetlica w szkole przy ul. Szkolnej 15 – również dla uczniów filii.