Sprawdzian szóstoklasisty

Dnia 1.04.2015 r. odbędzie się „Sprawdzian szóstoklasisty”. W tym dniu nie odbywają się zajęcia  dydaktyczne.