Świat bez głodu

W dniu 24 października br. dzieci ze świetlicy szkolnej sprzedawały ciasta  upieczone przez opiekunów świetlicy i nauczycieli. W ramach akcji UNICEF, PCK, PAH  (Polskiej Akcji Humanitarnej) mającej na celu dożywienie najuboższych.