Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

Powiększ obraz

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przyłączyli się do akcji pozyskiwania środków na dożywianie najbiedniejszych dzieci naszego regionu, kupując 17 października 2012 roku słodkie wypieki przygotowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej oraz panią Alicję Szultę i panią Karinę Filipiak. Celem kampanii przeprowadzanej co roku przez Polski Czerwony Krzyż było uświadomienie m.in. najmłodszym, że głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach Trzeciego Świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ale również w polskich domach. Specjalnie przygotowane plakaty informacyjne dostarczyły uczniom niezbędnych wiadomości na temat głodu i niedożywienia ludności.