Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

Powiększ obraz

Obchody Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem

16 PAŹDZIERNIKA NA CAŁYM ŚWIECIE OBCHODZI SIĘ „DZIEŃ WALKI Z GŁODEM I DZIEŃ ŻYWNOŚCI”
Gdy słyszymy słowo głód, z reguły na myśl przychodzą nam obrazy pokazywane
przez różne stacje telewizyjne: dzieci cierpiące z niedożywienia w Afryce
bądź Azji. Niestety ten straszny problem jest także tuż obok nas.
W Polsce na szczęście nie występuje taki głód jak w niektórych państwach
 afrykańskich - od lat nie ma udokumentowanych przypadków śmierci głodowej.
 Jednakże nie znaczy to, że problem głodu w naszym kraju nie istnieje.
Ostatnio coraz częściej słyszymy o niedożywieniu, szczególnie wśród dzieci
w wieku szkolnym.

Statystycznie, niedożywionym lub głodnym jest dziecko naszych znajomych
z sąsiedztwa, które poszło dziś do szkoły nawet bez jednej, najmniejszej
kanapki. Według ostatnio przeprowadzonych badań ok. 30-70% polskich dzieci 
w wieku szkolnym jest niedożywionych. Liczba tych dzieci waha się w zależności
 od regionu kraju, wielkości miejscowości i poziomu bezrobocia na danym
terenie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających
dożywienia ciągle wzrasta. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem
 własnej godności – godności, która przysługuje każdemu człowiekowi
i która wpływa na prawidłowy udział w życiu społecznym.

Problem głodu w Polsce to nie tylko problem czysto ekonomiczny
i społeczny. To w głównej mierze problem moralny, który zmusza nas
do podjęcia wszystkich możliwych kroków, zmierzających do zmniejszania
jego skali, jak i zwalczania jego powstawania.

Zjawisko niedożywienia dotyczy ogromnej liczby dzieci i młodzieży.
Prawie co trzeci uczeń w Polsce rozpoczyna naukę na czczo. Najbardziej narażone
na ubóstwo są dzieci w wieku do lat 15. One nie mają wpływu na wybór
rodziny, w jakiej się wychowują… Większość z nich wzrasta w rodzinach
żyjących na granicy ubóstwa, rodzin osób bezrobotnych, wielodzietnych,
 niepełnych i patologicznych.

Wszyscy wiemy, że prawidłowe odżywianie warunkuje zdrowie, optymalny rozwój
 fizyczny i intelektualny oraz dobre samopoczucie. W takiej sytuacji potrzeba
dożywiania przeradza się z odruchu serca w odpowiedzialne zachowanie
wobec dzieci i młodzieży.

Działające  w naszej Szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało wraz z w
ychowawcami świetlicy akcję sprzedaży słodkich wypieków. Osoby kupujące
 słodycze włączyły się tym samym w dzieło pomocy potrzebującym,
gdyż dochód ze sprzedaży  przeznaczony został na dożywianie dzieci.