Działania świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Serdecznie witamy dzieci i rodziców w nowym roku szkolnym 2014/2015!

Świetlica czynna jest w godzinach  od 6.45 – 17.00

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów społecznych i sukcesów.

Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach. W związku z tym celem działalności świetlicy jest m.in. rozwijanie zainteresowań plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych itp., zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie, wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rowieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań, organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i dbania o estetykę otoczenia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej Ponadto uwaga nauczycieli świetlicy skierowana jest na  rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas 1 -3.

Zapraszamy do naszej galerii!

Prace  dzieci w świetlicy w  roku szkolnym 2014/2015:

wiosna

zima

jesień

Zdjęcia prac wykonanych przez dzieci w świetlicy szkolnej w Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.