Święto Europy

Powiększ obraz

„Cieszyły się wędrówką do nieznanych miejsc, oglądaniem nieznanych rzek, a trudy wynagradzała im pasje poznania…”( Owidiusz) Tak dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie świętowały Dzień Europy. W tym roku przypadł on 9 maja w poniedziałek. W tym szczególnym dniu udział wzięli uczniowie z klas I-III jak i dzieci starsze z klas IV-VI. Każda klasa wraz z wychowawcą losowała państwo, na temat którego przygotowywała najważniejsze informację: stolicę, zarys państwa, położenie, charakterystyczne zabytki, muzykę oraz najbardziej znane przysmaki tego kraju. Kolejnym krokiem było przygotowanie stoiska danego państwa. Klasy starsze IV-VI przygotowały swoje stanowiska wraz z wychowawcami przed swoimi salami a pozostałe dzieci mogły zwiedzać, podziwiać i zdobywać ciekawe informację na temat danych krajów. Klasy młodsze I-III przyozdobiły swoje sale zgodnie z wylosowanym wcześniej państwem i wraz z wychowawcami poruszały się według ściśle wyznaczonego rozkładu jazdy- tzn. zwiedzały poszczególne sale i dowiadywały się ciekawostek o wybranych państwach Unii Europejskiej. Na zakończenie wszystkich prezentacji każda klasa, za wkład i ogromną pracę jaką wykonała, otrzymał pamiątkowy Dyplom Młodego Europejczyka.
Dzień Europejski spotkał się z ogromnym zaangażowaniem nie tylko dzieci i wychowawców ,ale także rodziców, którzy chętnie pomagali w przygotowaniach do tego Święta. Liczymy, że kolejna wędrówka po krajach europejskich odbędzie się w naszej szkole również za rok.
Katarzyna Głowacka