Święto Europy

W dniu 9 maja obchodziliśmy Dzień Unii Europejskiej. Podczas klasowych narad uczniowie prezentowali gazetki zawierające szereg ciekawych i przydatnych informacji na temat historii, organizacji oraz roli Unii Europejskiej. Wychowawcy klas przeprowadzili rzeczowe dyskusje, oraz zaprezentowali filmy informacyjne na temat utworzenia i funkcjonowania Unii. Reprezentanci klas wzięli udział w quizie wiedzy o Unii Europejskiej przygotowanym i przeprowadzonym przez p. Beatę Sieciechowicz. W tym dniu uczniowie klas szóstych uczestniczyli w happeningu przygotowanym przez p. Joannę Kalembę.

M. Matasek