Święto Niepodległości 2012

W minioną sobotę, 10. listopada, w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości. W jej przygotowanie włączyła się cała społeczność szkolna z kl. IV – VI.

W trakcie przygotowań do uroczystości uczniowie z kl. IV i V opanowali (pod okiem nauczyciela muzyki) szeroki repertuar piosenek patriotycznych. Znalazły się wśród nich bardzo znane pieśni, jak np. „Przybyli ułani”:, „Marsz Polonia”, „Ostatni mazur”, „Jak długo w sercach naszych”, ale również nowsze opracowania piosenek, których treść nawiązuje do kart naszej historii, m.in. „Pamięć w nas” czy „Echo dawnej piosenki”. Utwory wokalne, stanowiące trzon uroczystości, przeplatane były pięknymi, skłaniającymi do refleksji wierszami w wykonaniu uczniów z kl. VI, przygotowanych przez naszych polonistów.

Prezentacjom słowno – muzycznym towarzyszyły dwie prezentacje multimedialne. Pierwsza
z nich zawierała najważniejsze informacje i objaśnienia wybranych faktów historycznych związanych
z walką Polaków o niepodległość. Druga zaś przedstawiała fotografie i komentarze słowne wyjaśniające okoliczności powstania pieśni śpiewanych przez uczniów podczas uroczystości. Wśród nich nie zabrakło najważniejszej  – po Mazurku Dąbrowskiego – pieśni patriotycznej – „Roty”, którą
w uroczystej chwili na stojąco zaśpiewali wszyscy zgromadzeni. Na zakończenie klasy IV i V wykonały znaną piosenkę J. Wasowskiego do słów K. Parnowskiej pt. „W domu ojczystym”. Podsumowaniem
i swoistym utrwaleniem tej żywej lekcji historii był quiz przeprowadzony we wszystkich klasach przez wychowawców. Zostały w nim zawarte pytania nawiązujące do informacji przekazanych podczas uroczystości w materiale multimedialnym.

Organizatorzy szkolnego Święta Niepodległości dziękują wszystkim licznie zgromadzonym na nim uczniom za zaangażowanie. Swą obecnością oddaliśmy hołd poległym w walce o wolność
i pokazaliśmy, iż pamiętamy o faktach ważnych dla naszej ojczyzny.

Małgorzata Lasecka