Szczęśliwy Start – Festiwal Smerfna Szkoła

Powiększ obraz

Pójście do szkoły – to w życiu każdego dziecka bardzo szczególne wydarzenie. Nowa szkoła, nowa rola – ucznia, nowe otoczenie, rówieśnicy, nauczyciele, to dla dziecka wyzwanie emocjonalne, socjalizacyjne i intelektualne. Oznacza swoistego rodzaju społeczną nobilitację, ale i zobowiązanie. Sam moment organizowania wyprawki, pakowania się do szkoły i rozpoczęcia edukacji jest przez dzieci z niecierpliwością wyczekiwany, niesie ze sobą wiele radości, ekscytacji, nadziei, ale czasem nasila w dziecku różnorodne obawy.

Dlatego wychodząc na przeciw przyszłym uczniom, od marca do maja 2017 roku realizowany był w naszej szkole projekt adaptacyjny „Szczęśliwy Start”, którego celem było budowanie w dzieciach pozytywnego obrazu szkoły, dawanie poczucia bezpieczeństwa, dostarczenie dawki pozytywnych emocji.

W pierwszym etapie realizacji projektu na ul. Szkolnej 15 i Konwaliowej 4 odbywały się spotkania z przedszkolakami w poszczególnych klasach, gdzie przyszli uczniowie zapoznawali się z zasadami panującymi podczas lekcji i na przerwach, z dużą ciekawością zasiadali do szkolnych ławek, rozwiązywali prawdziwe, „szkolne” zadania. Zostali przez swoich starszych kolegów i koleżanki oprowadzeni po całej szkole i zaznajomili się z nowymi dla siebie miejscami, takimi jak: biblioteka czy sala gimnastyczna. Celem tego etapu było zainteresowanie dzieci sprawami szkoły tak, by przed rozpoczęciem roku szkolnego mogli choć trochę wyobrazić sobie to nowe miejsce, w którym przyjdzie im spędzić kilka przyszłych lat.

Szkoła – to przede wszystkim różnorodne relacje. Dlatego kolejnym zadaniem jakie postawiła przed sobą kadra i społeczność szkoły było ukształtowanie w dzieciach pozytywnego, emocjonalnego stosunku do szkoły, przyszłych nauczycieli oraz starszych kolegów i koleżanek. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez festiwal sportowo – artystyczny pn. „Smerfna Szkoła”, który przeprowadzony był 30 maja na ul. Szkolnej 15, 31 maja na ul. Konwaliowej 4.

W organizację projektu już od początku bardzo licznie włączyli się uczniowie z klas VI. Ci młodzi, utalentowani ludzie tryskali kreatywnością, pozytywną energią, odpowiedzialnością za powierzone im zadania. Na około dwa tygodnie przed realizacją festiwalu szóstoklasiści pod opieką nauczycieli przygotowywali różnego rodzaju atrakcje dla przedszkolaków, pomagali w pracach porządkowych, a w dniu festiwalu w ciepły i życzliwy sposób włączyli się w bezpośrednią opiekę nad dziećmi. Podczas zabawy nie zabrakło smerfowego slalomu, klakierowego poszukiwania, osiłkowego rzutu do celu, smerfetkowego kącika artystycznego. Dzieci pod okiem wspaniałych tancerek nauczyły się i wspólnie zaprezentowały smerfowy taniec. Na koniec każda z przedszkolnych grup otrzymała pamiątkowy dyplom.

Przedszkolaki opuszczały mury szkoły z uśmiechem na twarzy, a my pozostaliśmy z przekonaniem, że udało nam się dzieci zaciekawić szkołą, przełamać ich onieśmielenie, pomogliśmy im się lepiej poznać i zintegrować, stworzyliśmy klimat bezpieczeństwa w grupie poprzez serdeczny kontakt z przyszłymi nauczycielami oraz starszymi kolegami i koleżankami.

Dziękujemy wszystkim Wychowawcom i Uczniom z klas 1-3, zarówno z ul. Szkolnej 15, jak i Konwaliowej 4, za to, że przez cały miesiąc gościły i podejmowały grupy przedszkolne. Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, a także Młodzieży klas VI za wszelką pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu festiwalu Smerfna Szkoła.

Katarzyna Eichler

Joanna Kalemba

Justyna Szkudlarska

Danuta Żeberek