Szczęśliwy Start – Pszczółka Maja Wita Was

Pójście do szkoły to wielki krok w uczeniu się samodzielności. Tutaj dziecko kształci się i zdobywa nowe doświadczenia relacyjne. Poprzez bycie w grupie ma większą motywację do poznawania nowych rzeczy, uczy się w niej współpracować, lepiej poznaje siebie i swoje możliwości. Dobry rozwój dziecka jest uwarunkowany w dużej mierze od poczucia bezpieczeństwa, także poczucia bezpieczeństwa w nowym otoczeniu, pośród nowych kolegów, koleżanek i dorosłych. Temu właśnie służy projekt adaptacyjny – Szczęśliwy Start.
W pierwszym etapie realizacji projektu na ul. Szkolnej 15 odbywały się spotkania z przedszkolakami w poszczególnych klasach, gdzie przyszli uczniowie zapoznawali się z zasadami panującymi podczas lekcji i na przerwach, z dużą ciekawością zasiadali do szkolnych ławek, rozwiązywali prawdziwe, „szkolne” zadania. Zostali przez swoich starszych kolegów i koleżanki oprowadzeni po całej szkole i zaznajomili się z nowymi dla siebie miejscami, takimi jak: biblioteka czy sala gimnastyczna. Celem tego etapu było zainteresowanie dzieci sprawami szkoły tak, by przed rozpoczęciem roku szkolnego mogli choć trochę wyobrazić sobie to nowe miejsce, w którym przyjdzie im spędzić kilka przyszłych lat.
W organizację projektu już od początku bardzo licznie włączyli się uczniowie z klas VII. Ci młodzi, utalentowani ludzie tryskali kreatywnością, pozytywną energią, odpowiedzialnością za powierzone im zadania. Na około dwa tygodnie przed realizacją festiwalu siódmoklasiści pod opieką nauczycieli przygotowywali różnego rodzaju atrakcje dla przedszkolaków, pomagali w pracach porządkowych, a w dniu festiwalu w ciepły i życzliwy sposób włączyli się w bezpośrednią opiekę nad dziećmi. Podczas zabawy nie zabrakło slalomu, zabawy z kolorową chustą, rzutu do celu, kącika artystycznego, malowania twarzy. W sali telewizyjnej przedszkolaki z uwagą i ciekawością obejrzały animacje o pszczółce Mai. Dzieci pod okiem wspaniałych tancerek nauczyły się i wspólnie zaprezentowały taniec Mai. Na koniec każda z przedszkolnych grup poczęstowana została słodkim upominkiem.
Przedszkolaki opuszczały mury szkoły z uśmiechem na twarzy, a my pozostaliśmy z przekonaniem, że udało nam się dzieci zaciekawić szkołą, przełamać ich onieśmielenie, pomogliśmy im się lepiej poznać i zintegrować, stworzyliśmy klimat bezpieczeństwa w grupie poprzez serdeczny kontakt z przyszłymi nauczycielami oraz starszymi kolegami i koleżankami.
Dziękujemy wszystkim Wychowawcom i Uczniom z klas I-III, za to, że przez cały miesiąc gościły i podejmowały grupy przedszkolne. Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, a także Młodzieży klas VII za wszelką pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu festiwalu.

Katarzyna Eichler
Joanna Kalemba
Danuta Żeberek

adaptacyjny2018_01