„Szkoła Do Hymnu”

Pamięć o bohaterstwie, waleczności i męstwie naszych Rodaków, uczciliśmy wspólnym odśpiewaniem 4-zwrotkowego Hymnu Polski, łącząc się tym samym  z tysiącami szkół w kraju  i za granicą, które – w odpowiedzi na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej, w symbolicznej godzinie 11:11, wspólnym śpiewem zamanifestowały swoją wdzięczność pokoleniom, które przez 123 lata zaborów nie wyparły się Polski, kultywowały język ojczysty, tradycję i walkę, i doczekały się Niepodległej. Jesteśmy dumni, że Społeczność Naszej Szkoły ponownie uczestniczyła w tym wydarzeniu. 
Dyplom i podziękowanie, będące dowodem naszego zaangażowania stanowi dla nas wspaniałą pamiątkę.

Ewa Groszewska
koordynator wydarzenia

IMG_1064


Dyplom