„Szkoła Pamięta”

25 października br. Szkoła nasza uczestniczyła  w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, której organizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapraszając nas do pamięci o  miejscach ważnych dla lokalnej historii, do pamięci także o Zmarłych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej, ale szczególnie – tej najbliższej, lokalnej, uczennice z kl. VIII e, reprezentując całą społeczność szkolną, zapaliły symboliczne znicze.
Poprzez udział w tym wydarzeniu chcieliśmy wyrazić nasz szacunek dla ich działań i efektów tych dokonań. Zapalone znicze: na grobie zmarłej Nauczycielki z naszej szkoły oraz pod Pomnikiem Strażaków, zamordowanych przez nazistów niemieckich w czasie  II wojny światowej, stały się Pomostem i  lekcją Historii, uwrażliwiając młode pokolenie na potrzebę pielęgnowania Pamięci. 
Udział naszej Szkoły w tym przedsięwzięciu został udokumentowany dyplomem, podpisanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Ewa Groszewska
koordynator projektu