Szkolny Konkurs Programistyczny

Ogłaszam konkurs na stworzenie aplikacji wyjaśniającej lub prezentującej zagadnienia z przyrody, techniki lub matematyki.

Do wykonania projektu można korzystać z dowolnych ogólnodostępnych narzędzi i języków programowania (np. Scratch, JavaScript, Python).

Za najciekawsze projekty autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace należy dostarczyć do 15.06.2016 wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez:

  • e-mail na adres [email protected]
  • dostarczenie odnośnika do projektu przez e-mail
  • przekazanie pliku na pendrive’ie

Regulamin konkursu dostępny tutaj.