Szóstoklasisto – Hej słyszysz!

Uczniowie klas szóstych mieli możliwość udziału w projekcie Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???
Program jest organizowany przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencji czuciowo-nerwowych ubytków słuchu wśród młodzieży klas szóstych szkół podstawowych.
Udział w programie jest bezpłatny.