Sztuka: uczy, bawi, wychowuje, kształci… – projekt muzealny

Dzieci otoczone są przez kulturę masową. Spotykają się z nią każdego dnia. Nieco trudniej przychodzi najmłodszym poznawanie piękna kultury wysokiej i sztuki. Wychowanie, w którym te dziedziny nie są egzotyką, przynosi wyłącznie korzyści. Przede wszystkim oddziałuje na kształtowanie wrażliwości dziecka i poszerza jego horyzonty. Galerie sztuki – to miejsca, do których zawsze warto wracać z dziećmi, choćby po to, aby inspirować ich kreatywność, budzić ciekawość świata czy rozwijać wyobraźnię. Zamiłowanie do sztuki pojawi się u dziecka wraz z wiekiem, automatycznie. Do obcowania ze sztuką warto przyzwyczajać stopniowo, metodą małych, ale systematycznych kroków.
Dlatego w klasach trzecich prowadzony jest w naszej szkole całoroczny projekt. Polega on na regularnych wizytach w Muzeum Narodowym. Za każdym razem dzieci biorą udział w zajęciach o innej tematyce (np.: „W świecie arcydziełek”, „Muzealny zwierzyniec”, „Pejzaż”, „Portret”, „Gra w kolory”, „Rzeźba”, „Opowieści obrazów”) oraz warsztatach plastycznych. Poznają zbiory muzeum, uczą się odbioru sztuki, kontemplowania dzieł plastycznych, ale i zachowania w obiekcie muzealnym. Nieocenione jest również wykonywanie przez uczniów prac „na gorąco”, pod wpływem emocji związanych z poznanymi dziełami.

Magdalena Wilczyńska